E-Girişimcilik

Bu sene artık haftasonları da dahil olmak üzere çalışıyoruz. Bir yandan reel ekonomiye katkı sağlıyor diğer yandan sektör için çeşitli eforlar sarfediyoruz. Şikayetçi de olmamak lazım aslında, bizlere biçilen rol ve beklenti buysa biz de en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Bu çok önemli bir görev bir yandan, özellikle ekonominin ve dolayı olarak ülkenin gelişmesine katkıda bulunuyor  olmak sevindirici. Umarım faydalı oluruz. Bu hafta sonu da Kadir Has Üniversitesi’ nde E-Girşimcilik programına destek vereceğiz efenim. Dijital Pazarlama başta olmak üzere...

İnternet Pazarı Çok Büyüyecek

Bir sektörün sektör olabilmesinin ilk adımı kullanıcı sayısı ve bu paralelde oluşan evren büyüklüğüdür. Ardından aktörler çıkar ortaya ve teker teker rol kaparlar. Ayrılanlar olur yenileri gelir ama artık paylaşım başlamıştır. Dernekler kurulur, sektör içinde sivil toplum kuruluşları olmaya başlar. Demokratik bir toplum olmanın en temel gerekliliğidir bir yandan, diğer yandan sektörleşme yolundaki en önemli katalizördür. Çünkü farklı çıkar gruplarının aynı masada oturma zamanı gelmiştir. Artık daha fazla bütçe ve istihdam gerekliliği ortaya...

Campus’12

Pazar günü, tüm rötar ve olumsuzluklara rağmen Ankara’ daydım. GBA olarak Campus’12 etkinliğinde Melek Yatırımcılıkla ilgili bir oturumda, kendimizi anlatmaya çalıştık. Ankara Rixos’ taki etkinlik dışarda 24 derece sıcak ve tipik güneşli bir piknik havası olmasına karşın doluydu. Katılımcılar gün boyu farklı panellerle çeşitli bilgiler aldılar. Ayrıca 212 VC olarak ayrı bir oturum daha yaptı. Bu tip organizasyonların yatırımcı ve girişimci ekosistemine oldukça katkısı olacağını düşünüyorum. Sadece tek bir tavsiyem olacak katılımcılara;...