GBA Meetup 2012

Girişimci yatırımcı ekosistemi ve farkındalık sağlamak için, bu senenin en önemli organizasyonlarından birisi olan meetup etkinliğimizin, arşivde kalan 2 fotoğrafı…İlgi çok yoğundu…

Sektörümüzdeki Dernekler

15 Kasım IP Dergisi’ nde çıkan, “Sektör Dernekleri Sektöre Yetiyor mu?” kapak konusu ile ilgili vermiş olduğum görüşün tam metni aşağıdaki gibidir : ” Sekötürümüz içindeki dernekler son senelerde daha aktif olmaya başladılar. Aslında bu aktifliği tetikleyen en önemli unsur sektörün gelişim hızı olarak ön plana çıkmakta. Derneklerin ilk oluşum aşamasında ortak bir amaç ve çıkar doğrultusunda bir araya gelmesi gerekli. Burada tatlı çıkar çatışmaları yaşanıyor olsada, bunlar işin doğası gereği olan şeyler ve işi büyütecek...