Dijital Ajanslar, Birleşmeler ve Satın Almalar

Bu yıl içerisinde Marketing Türkiye Dergisi için yapılan bir haberde, Türkiye’ deki dijital yaratıcı ajanslar ve sosyal medya ajansları ele alınmıştı. Son dönemde özellikle bunlarla ilgili birleşmeler ve satın almalar gündemde. Bu haberle ilgili vermiş olduğum görüş şöyle:

“Türkiye’ de potansiyel bir yaratıclık var, farklı ve kaydadeğer.
Ancak bu yaratıcılık bütçelerle ve teknojiyle sınırlanmış durumda.
Bu da dijital yaratıcı, sosyal medya ajanslarındaki arkadaşlarımızı mevcut işlerini büyütmekten çok satışa yönlendiren bir motivasyon oluşturuyor.

Fakat böyle olunca ne değişiyor? Çok da birşey değişmiyor. Bugün Türkiye’ den çıkmış bölgesel bir ajans duymadık, bilmiyoruz. Ben birgün bunun olmasını çok arzu ediyorum sektörümüz adına.

Tüm dünyada yaratıcılık ve medya içiçe girmiş durumda. Buna konvansiyonel-dijital kavram tartışmaları da eklenince kendimizi ciddi bir dönüşümün ortasında buluyoruz.

Daha küresel ölçekte bunu becerebilmiş, bunun içinden çıkabilmiş bir ajans yapısı yok. Bazı başarılı örnekler olsa da bunun tüm dünyada uygulanması ve başarılı olması imkansız. Buradaki en önemli kriter bu dönüşen iletişim diline toplumların da hazır olması. Ekonomi, eğitim düzeyi, toplumsal değer anlayışları ve yaşam şekilleri de bunun en önemli kriterleri.

Bizim bulunduğumuz noktada özellikle Türkiye’ deki satın almalar deneysel çalışmalar. Belli bir bölgesel strateji dışında sadece pazar payını yukarıya çekmek ve rakiplerin önünü kesmek için atılan adımlar ve akıllıca. Mutlaka bu arkadaşlarımıza networklerin özellikle iş yapış şekilleri açısından büyük katkıları olmaktadır. Bence artık farklı bir bakış açısı ile bulunduğumuz pazarın geliştirilmesine yönelik çalışılması da gereklidir. Burada yaratılan ekonomik ve stratejik işbirliklerinin pazara daha çok katkı sağlaması gerekli.”Leave a Reply