İnteraktif Reklam ve Pazarlama İletişimi

İnternet reklamcılığının, banner iletişiminden bütünsel iletişime doğru gittiği yoldur. Bu bütünsel yaklaşım içerisinde ilk kırılım display yaklaşımın içinde yaşanmaktadır. Bu kırılıma rich media uygulamalarında rastlamak mümkün.

E-mail marketing, classified yapılardaki iletişim ve search ile beraber ilk sarmal döngü tamamlanmış olacaktır. Bu ilk sarmal döngünün ki klasik yaklaşımı temsil eder, hemen çeperinde mikrosite, crm, itibar yönetimi, mobil, viral, womm, sosyal medya vb yer almaktadır. İnteraktif reklam ve pazarlama iletişimi ikincil sarmal döngü üzerindeki herhangi başka bir element üzerine de kurgulanabilir.

Burada temel belirleyici durum markanın ihtiyacıdır. Bu ihtiyaç doğrultusunda geliştirilecek olan interaktif reklam ve pazarlama stratejisi, bu elementler arasındaki bağların temel ihtiyaca göre ne şekilde olması gerektiğini belirleyecektir.

Son dönemlerde klasik yaklaşım şekli kullanılmaya devam ederken, fütüristik yaklaşımlar da kabul görmeye başlamıştır. “Farklı olmak” temel istemi dışında, marka ihtiyacına göre şekillendirilecek olan interaktif iletişim stratejisi, genel geçer kabul getirecek sonuçlar yaratmayacaktır. Her marka ve ürün, bu deneyimi kendi özelinde yaşayacaktır.

En temel sarmal döngülerden birisi de interaktif iletişimin, geleneksel iletişim kanallarıyla entegre bir şekilde ele alınmasıyla oluşmaktadır. Temeli interaktif reklam ve pazarlama iletişimine otursa da TV, Radyo, Basın, Sinema ve Açıkhava kullanımı ile kurgu tamamlanmaktadır.