İnternet Reklamcılığı

İnternet Reklamcılığı Nedir?

İnternet ortamında yapılan her türlü reklam ve pazarlama iletişimine İnternet Reklamcılığı denir.

İnternet Reklamcılığı, Display (banner, video, rich media uygulamaları vb.), Search (Arama Motorlarında Reklam, Kelime Bazlı Reklam – Contextual, Paid Listing, Paid İnclusion), Classified  ve E-Mail bileşenlerinden oluşmaktadır. İnternet Reklamcılığı toplam iletişimi bu sınıflandırma içerisinde dağılmaktadır.

İnternet Reklamcılığı Yatırımları

İnternet Reklamcılığı toplam yatırımı bu kanallardaki harcamaların toplamıyla oluşmaktadır.

İnternet Reklamcılığı’ nın başlaması, gelişmesi ve davamında, en önemli bölüm Display Reklamlardır. 2003-2004 seneleriyle beraber gelişen Search pazarıyla İnternet Reklamcılığı yatırımları daha fazla yapılmaya başlanmıştır. Bu büyüyen yapıda Display ve Search bulundukları pazarda %40 ila % 60 arasında değişen oranlarda paylar alabilmektedir.

İnternet Reklamcılığı’ nın diğer bir bölümü olan Classified bu iki bölüme göre daha az oranlar almaktadır.

İnternet Reklamcılığı’ nın diğer bölümü olan E-mail, çok önemli bir bileşen olmasına karşın, özellikle spam enflasyonundan dolayı, toplam yatırım içerisinde en küçük oranı almaktadır.

Örnek Pazar: 2007 İngiltere – 2007 UK

Pazardaki Durum : (milyon euro) – (toplam harcama içindeki yüzdesi)

Search  – 4,940   % 44

Display  – 3,362.5   % 31

Classifieds - 2,478.6   % 23

E-Mail  -175.1   % 2

Kaynak : IAB Europe AdEx 2007 Report, European Internet Advertising Expenditure in 2007, IAB Europe, AdEx, Produced in conjunction with PriceWaterHouseCoopers