İnternette Reklam

İnternette reklam, ajanslar ve reklamverenler için halen çok bilinmeyenli bir denklem olarak gözükmekte. İnternetin, özellikle ülkemizde son 2-3 senedir hayatımızın her alanına girmesi ve artık günlük yaşamımızın içinde yer almasıyla, bu denklemin bazı bilinmeyenleri açıklığa kavuşmaya başlıyor.

İnternet yeni bir mecradır. Çünkü hızla artan kullanıcı sayısı dikkat çekmeyi başarmıştır. Teknoloji penetrasyonu oranı bulunmaktadır. Bu da yaklaşık olarak 3.5-4 milyon kullnıcıya denk gelmektedir. Ancak ülkemizdeki ve dünyadaki son ekonomik gelişmelerden sonra penetrasyon oranındaki artış bir durağanlık dönemine girmekle birlikte, bir iletişim aracı olarak internetin önemi ciddi bir şekilde artmıştır.

Sektörde henüz yeterli ölçüde bir büyüğün oluşamamasının sebebi gerçekleşen reklam harcamalarının belli seviyeleri aşamaması ve internetin bir mecra olarak anlaşılamamasıdır. Son ekonomik gelişmeler de bu büyüme hızına bir sekte vurmuştur. 2000 senesinde 4-6 milyon dolar arasında gerçekleşen Pazar büyüklüğü, 2001 senesinde 9. ay itibariyle 1,5-1,8 milyon dolar arasında gerçekleşmiştir.

Ancak, internette reklamın her açıdan uygun oluşu, hem sektör hem de reklamverenler için bir çıkış olabilir. İnternette yapacağınız reklam ile:

  -İstediğiniz tüketici profiline ulaşmak

  -Hedefe yönelik reklam gösterimi yapmak

  -Yurt dışı sitelerine reklam verebilmek

Aynı zamanda gerçekleşen kampanyalar ile ilgili olarak:

  -İlgiyi anında takip edebilmek

  -Varolan tepkileri yönlendirebilmek

  -İlgiyi arttırmak amaçlı müdahale etmek mümkün hale gelmektedir.

Örneğin: Hiçkimsenin, 5 tane reklam filmi çekelim, içerisinden hangisi beğeni toplarsa onunla yayına devam edelim deme gibi bir lüksü yoktur. Çünkü hiçkimse böyle büyük bütçeli bir prodüksiyon yükünün altına girmek istemeyecektir. Ancak internette 5 adet farklı bannerı 400-500 dolara yaptırabilir ve geri dönüşümlerine göre başarısız olanları içerisinden eleyebilirsiniz. İnternette reklam ile bannerların, dolayısıyla kampanyanın performans takibini yapabilirsiniz.

İnternette reklamda diğer mecralara göre istatistiki bilgiler üzerinden bir geri dönüş ya da maliyet hesabı yapmıyoruz. Tüm hesaplamar fiili rakamlar üzerinden yapılmaktadır. Kısa bir ara sonuçla:

  -Paranızın neye dönüştüğünü

  -Her bir reklamın bir kez gösterilme maliyetini (kampanya öncesinde ve sonrasında)

  -Bir kişiye ulaşım maliyetini hesaplayabilirsiniz.

Buna ek olarak, özel parametreler ekleyerek (profesyonel bir internet reklam ajansının çözüm ortaklığında) kampanyaya harcanan bütçenin (kampanya hedefi doğrultusunda):

  -Sitenizde ne kadar trafiğe (tekil ziyaret ve toplam sayfa açılımı) dönüştüğünü

  -Sitenize her bir üyeliğin maliyetini

  -Siteden elde edilen ciroyu (reklam gösterimi yapılan sitelerin bu ciroya verdikleri payı)

  -Hangi sitenin gerçekleşen kampanyada ne kadar efektif olduğunu (2. ve daha sonraki kampanya çalışmalarına baz teşkil edecektir.)

  -Ya da belirlenecek herhangi bir x parametresinin ne şekilde etkisi olduğunu ve bu etkinin maliyetini hesaplayabilirsiniz.

Bunların Tümünün Takini ve Sonuç Raporlarının Hazırlanması İçin Ne Gerekli

Ülkemizde son 1-2 sene içerisinde hızla gelişen internet reklam sektörü içinde, işi tamamen internet reklamcılığı olan reklam ajansları kurulmaya başlamıştır. Bunun en önemli sebebi internet reklamcılığının komplike olmasıdır. Bir reklam ajansının kendi içinde böyle bir birim kurması çok maliyetli bir iştir ve pazar büyüklüğü bunu karşılayacak seviyeye ulaşamamıştır. Ayrıca en önemli ikinci sorun tüm bu sayılan işlerin takibini yapabilecek ve yorumlayabilecek profesyonellerin sayısının çok ama çok az olmasıdır.

Bir başka sorun ise site sayısının çok olmasıdır. Sadece Türkiye’de 10.000′den fazla site bulunmaktadır. Bu işin yurt dışı kısmını da düşünecek olursak aslında çok global bir işten ve milyonlarca siteden bahseder bir hale geliyoruz.

Dolayısıyla en başta internet medya planının yapılması çok komplike bir iş olarak karşımıza çıkıyor. Bir ön hazırlık ve araştırma yapılması, siteler konusunda fikir sahibi olabilmek tamamen zaman ve deneyim gerektiren bir konu olarak beliriyor karşımızda. Sonrasında:

  -Doğru bir bütçelendirme

  -Kampanyanın kurgusu ve stratejisinin belirlenmesi

  -Kampanyanın yönlendirilmesi

  -Kampanya raporlarının yorumlanması

  -Geri dönüşlerin takip edilmesi ve değerlendirilmesi 

  -Kampanya sonuçlarının değerlendirilmesi işi çok daha komplike hale getirmektedir.

Dolayısıyla reklam ajanslarının ve reklamverenlerin özellikle internet reklamı konusunda, alanında deneyimli profesyonel bir internet reklam ajansı ile işbirliği yapması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu ajansların lokomotifi durumunda olan Zap Medya bir çözüm ortağı olarak, uyumlu ve güven ilişkisini vermeye devam etmektedir.

Bu gerekliliğin en önemli nedenlerinden biri de komplike olan bir durumu daha da karmaşıklaştıran, internetin sürekli değişken özellikler göstermesidir:

  -Yeni sitelerin her gün eklenmesi

  -Kapanan sitelerin olması

  -Erişim rakamlarının sürekli değişmesi

  -Teknolojilerin gelişmesi ve değişmesi

  -Reklam modellerinin değişmesi (Garanti Bankası’nın 12 Dev Adam Flash Animasyonlu reklam çalışması Türkiye’de ilk defa yapılmış bir uygulamadır. Aynı zamanda bu çalışma Garanti Bankası’nı bu çalışmayı  dünyada bir reklam modeli olarak uygulayan ilk bankalar arasına sokmuştur.)

  -Reklam standartlarının değişmesi

Sonuç

İnternet reklamcılığı, bu özellikleriyle her uygulamanın yapılabileceği, profesyonel bir çözüm ortağı ile yönlendirilebilecek bir mecra olarak dikkat çekmektedir. İnternet reklamı sunduğu geniş imkanlar ve makul bütçeler ile ekonomik koşulların son derece ağır olduğu bir dönemde en cazip mecra haline gelmiştir.Leave a Reply