delete

Dijital Reklam Büyümeye Devam…

DİJİTAL REKLAM YATIRIMLARI YILIN İLK YARISINDA YÜZDE 20,1 BÜYÜDÜ

IAB Türkiye, 2014 yılı AdEx-TR Ocak – Haziran dönemi dijital reklam yatırımlarını açıkladı. Açıklamaya göre dijital reklam yatırımları, 2014’ün ilk 6 aylık döneminde, 2013’ün aynı dönemine göre yüzde 20.1 büyüyerek yalnızca 6 aylık toplamda  650 milyon TL’ye ulaştı.

IAB Türkiye’nin yaptığı açıklamaya göre, display reklam yatırımları 6 aylık toplamı 247 milyon TL oldu. Display yatırımlardaki artış yüzde 14,8 düzeyinde gerçekleşti. Display reklamlar kategorisinde en büyük artış yüzde 38,4 ile video reklam yatırımlarında görüldü. Video reklam yatırımları 43 milyon TL oldu. Gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımları yüzde 10,2 oranında büyüyerek 172 milyon TL’ye ulaştı. Sponsorluk dijital reklam yatırımları ise yüzde 11,4 artarak, 19 milyon TL’ye çıktı. Gelir paylaşımlı reklam yatırımları ise yüzde 21,2 büyüme ile 13 milyon TL’ye erişti.

2014 yılı AdEx-TR verilerine göre, 6 aylık dönemde en yüksek pay 335 milyon TL’lık yatırım ile arama motoru reklamlarının oldu. Arama motoru reklam yatırımları, 2013’ün aynı dönemine göre yüzde 25,4 oranında arttı. Arama motoru reklam yatırımlarının alt kategorilerinde yer alan ücretli sıralama yatırımları yüzde 24,5 oranında artarak 221 milyon TL olurken, arama motoru görüntülü reklam yatırımları yüzde 27,3’lük artışla 114 milyon TL oldu.

Mobil reklam yatırımlarının 6 aylık dönemdeki artışı ise yüzde 25,1 oldu. Yatırım toplamı 25 milyon TL’ye çıktı. Bu kategoride yer alan, mobil gösterim reklam yatırımlarında yüzde 37,1; mobil opt-in SMS/MMS yatırımlarında ise yüzde 18,3 büyüme gözlemlendi.

IAB’nin 2014 ilk 6 aylık dijital reklam yatırımları verilerine göre, internet ilan sayfası reklam yatırımları 37 milyon TL’ye ulaştı. Giderek büyüyen e-posta ve oyun içi reklamlar ise altı aylık dönemde 3’er milyon TL oldu.

iab_bulten_adex_bulten_2014


delete

IAB ADEX 2013

infografik-2013_dijital_reklam_yatirimlari1

delete

Melek Yatırımcılık Eğitimi

Galata İş Meleklari (GBA) ile Özyeğin Üniversitesi’ nin ortaklaşa düzenlediği eğitimde ben de yer alacağım…

untitled

delete

Sosyal Medya Kendi Hukukunu Yaratıyor

Önümüzdeki hafta TOBB Plaza’ da önemli bir etkinlik olacak. Ben de ilk gün ilk panelistlerden birisi olacağım. Çok değerli konuşmacıların katılacağı Sosyal Medya Hukuku Sempozyumu 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

Basın bülteni ve program şu şekilde :

İnternetin yaygınlaşması ile hayatımıza giren sosyal medya, giderek çoğalan ve çeşitlenen yeni mecraları ile bireylerin hayatında önemli değişiklikler getirdi. Medyanın içeriğini üretene ve izleyen ayırımını ortadan kaldıran sosyal medya araçları ile artık, yaratıcılığın ve yenilikçiliğin ön plana çıktığı yeni bir iletişim dünyası şekilleniyor. Bugün, gençler için Facebook-Twitter-Instagram gibi sosyal medya mecralarında aktif olarak yer almak, arkadaş çevresini genişletmenin ve popülerliğin anahtarı haline geldi. Benzer şekilde Linkedin-Google+ gibi mecralar ise iş hayatında bir network oluşturmanın en etkili yolu. Ancak belki de en önemlisi, sosyal medya ile gündeme ilişkin farklı kaynaklardan, sansürsüz, çok yönlü bilgi akışına anında ulaşabilmek ve kendi fikirlerinizi de aynı anda duyurabilmek.  Bu  açıdan, sosyal medya mecraları bireyin bilgilendirme hakkını işlevsel kılan kusursuz bir araç. Ama aynı zamanda her türlü sansür girişiminin de korkulu rüyası.

Kuşkusuz bu kadar farklı boyutları olan bu yeni medya mecrası, geleneksel hukuk sistemini de temelinden sarsıyor. Basın, yayın ve diğer iletişim araçlarını düzenleyen klasik hukuk normlarının sosyal medyanın yarattığı fırsatlar ve tehditler karşısında yeniden gözden geçirilmesi bir zorunluluk haline geliyor. İşte bu amaçla, belki de yeni ve bağımsız bir hukuk dalının ilk adımlarını oluşturan Sosyal Medya Hukuku Sempozyumu hayata geçiriliyor

Sosyal medyanın bilgi toplumuna geçiş sürecindeki rolünden, özel hayatın gizliliği ve devlet sırrı kavramlarında yarattığı etkiye, sosyal medya mecralarında telif hakları ve reklamcılık konularından, sosyal medyanın karanlık yüzünü oluşturan nefret söylemleri ve benzeri suçların kovuşturulmasına ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına kadar çok çeşitli sorunlar, konunun uzmanları tarafından farklı boyutlarıyla değerlendirilecek.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesinin yanı sıra, Türk Ceza Hukuku Derneği, İstanbul Barosu ve iktisadi Kalkınma Vakfı’nın işbirliği ile 3-4 Mayıs 2013 tarihlerinde TOBB Plaza Konferans Salonu‘nda hayata geçirilen Sosyal Medya Hukuku Sempozyumu, tüm ilgilenenlerin katılımına açık ve ücretsizdir.

fotograf1

delete

İnteraktif Pazarlama Yüksek Lisans Programı @Bilgi

Geçtiğimiz aylarda Bilgi Üniversitesi Mezunlar Derneği’ nin dergisi Vitae için yapmış olduğumuz röportaj metnini buldum. Aynen aşağıdaki gibi, ilgilenenlere…

” Pazarlama YLP, ilk öğrencileri ile start verdi

İlk öğrencileri ile 2012-2013 akademik yıla başlayan BİLGİ’nin Pazarlama Yüksek Lisans Programı, yeni pazarlama dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak, özellikle interaktif pazarlama alanına yönelik işgücü üretecek. Program, internet ve yakınsamalı alanlara yönelik olması bakımından ‘Türkiye’de bir ilk özelliği’ taşıyor.

Dünyada rekabetin her alanda yoğunlaşması, küreselleşme sürecinin yoğun olarak tüm yerel firmaları etkilemesi, teknolojik gelişmelerin ürün farklılaşmalarını artırması ve tüketicilerin bilinçlenmesi sonucunda, firmalar açısından en önemli yönetim fonksiyonlarından biri olarak görülen pazarlama konusunda bilgi üretimi ve paylaşımı önem kazanmış durumda. Gelişen teknolojinin ürünü olan, 20. yüzyılın sonlarında başlayan ve ilk on yılını tamamladığımız 21. yüzyılda devam eden uluslararası alandaki gelişmelere bağlı olarak, ‘yeni ekonomi (new economy)’, ‘internet ekonomisi’, ‘network ekonomisi’, ‘sanal ekonomi’, ‘dijital ekonomi’, ‘bilişim ekonomisi’, ‘dot ekonomisi’, ‘enformasyon ekonomisi’, ‘bilgi ekonomisi’, ‘bilgiye dayalı ekonomi’ gibi bir dizi kavram oluşmuş durumda. Bu kavramların ortaya çıkma nedeni ise bilgi iletişimini kolaylaştıran teknolojik gelişmelerdir. Dijitalleşen bir dünyada klasik tanımıyla üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım, ödeme gibi ticari işlemlerin bilgisayar ağları üzerinden yapılması mümkün hale geldi. Elektronik ticaret, iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimine paralel olarak ortaya çıkan teknolojik bir yenilik olup, ticari işlemlerin bir kısmı veya tamamının elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Elektronik ticarette yer alan reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme, teslimat aşamalarını düzenlemek üzere geleneksel pazarlama yöntem ve bilgilerine internet ve dijital teknolojiyi de ekleyebilen, sosyal ağları pazarlama iletişiminde kullanabilen üretken, yaratıcı ve küresel alanda bağlantılar kurabilen uzmanlar yetiştirmek ihtiyacı doğurdu. Bu özelliklere sahip öğrenciler yetiştirmek amacı BİLGİ tarafından planlanan Pazarlama Yüksek Lisans Programı, ilk öğrencileri ile 2012-2013 akademik yılda eğitime başladı.

Yeni akademik yıla YLP ve doktora programlarının sayısını artırarak giren BİLGİ’nin yeni yüksek lisans programlarından Pazarlama Yüksek Lisans Programı’nda açılacak derslerde endüstriyel uygulamalara yönelik çalışmalar ağırlıklı olacak. Program boyunca endüstri–üniversite işbirliğine önem verilecek ve uygun derslerde endüstride başarıya ulaşmış yerli ve yabancı profesyonel yöneticiler bilgi ve deneyimlerini paylaşmak için seminerlere ve derslere davet edilecekler. Pazarlama alanında uygulamaya dönük çalışmalara ağırlık vermek amacıyla yerli ve yabancı firmalarla işbirliğine gidilerek öğrencilerin gerek proje gerekse staj yapmaları ve bu sayede yurt içi ve yurt dışı deneyimlerini artırmaları hedefleniyor. Program kapsamında hazırlanacak proje ve tezlerden, hakemli bilimsel dergilerde yayınlanabilecek nitelikte makaleler üretilmeye çalışılacak.

Ezberlenmiş tanımlar bozuluyor

Pazarlama Yüksek Lisans Programı’nın en önemli özelliği, internet ve yakınsamalı alanlara yönelik olması. Bu yönüyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği de taşıyan programla ilgili bilgi veren Program Direktörü Uğur Şeker, bu alanda özellikle son 4-5 senede ülkemizde ve dünyada çok hızlı gelişmeler, pazarlama ve bileşenlerinde ciddi dönüşümlerin yaşandığını, farklı tüketici deneyimlerinin oluştuğu bir dönemden geçildiğini dile getiriyor.

“Bu noktada bugüne kadar ezberlenmiş tanımlar bozuluyor. Markalar deneyimsel çalışmalar yaparak pazarlama mixlerini tekrar ele alıyor” diye konuşan Şeker’e göre Türkiye’de son 10 senede bu işin reklam boyutunda da ciddi rakamsal yansımalar gözlemleniyor. Toplam reklam harcaması içinden yüzde 1 pay alan interaktif harcamaların bugün yüzde 14’ler seviyesine ulaştığını söyleyen Şeker, “Bu ciddi gelişmeler, sektörde farklı ihtiyaçları da ortaya çıkardı, çıkarıyor. Hayatımızın her alanında yaşadığımız interaktif durumlar pazarlamanın tam göbeğine yerleşmiş, stratejik olarak vazgeçilemez bir hal almıştır” diyor.

Tüm bu yeniden tanımlanan pazarlama dünyasının ihtiyaçlarını özellikle interaktif pazarlama konusunda aydınlatmaya çalışacak ve nitelikli işgücü üretimine katkıda bulunacak BİLGİ’nin Pazarlama Yüksek Lisans Programı’nın bu yıl ilk öğrencileri için ilk dönemde; Strateji, Entegre Pazarlama İletişimi, İnternet Medya Planlama ve Satın Alma, Sosyal Medya, İnteraktif Pazarlama 101, Seminer 1 ve Seminer 2 (bu derste, interaktif pazarlama ile ilgili ön plana çıkan uzmanların ciddi deneyim paylaşımları olacak) , Marka Yönetimi, İş Planlama, Akış ve Süreçler, Yeni Tüketici ve Değişen Tüketici Davranışları, En İyi Vakalar, İdeal Çözümler, Arama Motoru Pazarlaması ve Optimizasyonu dersleri açıldı.

İlerde yeni dersler de olacak

Bu arada ilerleyen süreçte farklı bölümlerden ve yeni içerikli dersleri de programa ekleyeceklerini açıklayan Uğur Şeker, programın, sektör ve dinamiklerinin çok hızlı değiştiği bir dönemde, değişen ve gelişen koşullara çok hızlı uyum göstereceğine inanıyor. Bu konuda, Program’ın eğitmenlerinin çok ciddi tecrübe ve deneyimleri bulunduğunu belirten Şeker, pazarlama profesyonellerinin son dönemde en çok hangi eğitimlere ihtiyacı olduğu konusunda şu bilgileri veriyor: “Pazarlama profesyonellerinin bulunmuş olduğu sektör ne olursa olsun, son dönemde en çok eğitim ihtiyacı hissettiği konu interaktif pazarlamadır. Bunun en temel gereksinimi; gelişmelerin çok yakın bir dönemde yaşanması ve çok hızlı olmasından kaynaklanıyor. Bugün pazarlama profesyonellerinin deneyimlemeye çalıştığı, önerdiği, hayata geçirmeye çalıştığı pek çok kurgunun geçmişe dayalı dayanakları bulunuyor. Pazarlamanın interaktifleşmesi ile bu durum değişti tabi. Çünkü pazarlama mixleri içinde değişim yaşandı. Bu paralelde pazarlama profesyonellerinin bu interaktif pazarlama ve bileşenleri konusunda çok ciddi eğitimlere ihtiyacı bulunuyor. Tabi ki interaktivite tek başına her şeyi çözen bir formüle sahip değil. Ancak bunu kavrayabilmek ve konvasiyonel akıl ile ortak hareket kabiliyeti kazanacak bir düzleme oturtma ihtiyacı ortaya çıkıyor.”

Program ortak ihtiyaçlar için

Bu programın ortak ihtiyaçlar için oluşturulduğunu, bugün ister marka tarafında ister reklam tarafında herkesin ortak bir ihtiyacı olduğunu söyleyen Şeker, bugüne kadar sertifikasyon programları, özel eğitimlerle bu ihtiyacın giderilmeye çalışıldığını ancak çok hızlı ve yoğun bir gelişme yaşandığı için bunlara yanıt arayanların tüm bu kapsam içinde değerlendirmesi gerektiğini dile getiriyor. “Bu konuyu, ortak bir dil oluşturulabilmesi için çok önemli bir adım olarak değerlendirmek gerekli. Ve yine Türkiye’de ilk defa bu konuda sektör-akademi ilişkisi de kurulmuş olacak” diye bilgi veren Şeker, dünyada pazarlama iletişiminin, internet mecrasındaki gelişime paralel olarak önemli ölçüde bu alana yönelmesi ile ilgili; “Bu ilk etapta ve halen konvansiyonel akıl yürütenler tarafından geçici bir durum olarak değerlendirildi. Ve bazı beyinler halen bu durumu göz ardı etmekte, gelişmeye direnç göstermekte. Bu çok normal çünkü insanın değişime ve gelişmeye karşı inatçı bir tarafı var özellikle Türkiye’de. Ancak bu geçici durum gelişen teknoloji ile tüketicinin de hayatına iyice girmeye başladı. Çocuklar ve gençlerin tüketim alışkanlıkları ve dolayısıyla ebeveynlerin alışkanlıklarını değiştirmeye başladı. ‘Ben bilgisayarım olmadan binlerce kişiyi yönetiyorum’ söylemi eksik kalmaya başladı. Çünkü bu yeni normaller yönetim anlayışını hatta üretim bandını ve sonrasını değiştirmeye başladı. Bu nedenle bu hızlı değişimi iyi okumak gerekli. Anlamaya çalışmak, lisanını öğrenmek gerekli” diyor.

İnteraktif’e ilgi yaşı büyüyor

Türkiye’de bu gelişmelerin çok genç anlaşıldığını, “gençlerin iyi niyetli bir meşgalesi” olarak algılandığını düşünen Şeker, bu yaklaşımın kırılmasının zor olduğunu söylüyor. Ancak dünyada bu durumun çoktan değiştiğini, katıldıkları interaktif pazarlama ile ilgili tüm seminerlerde, konferanslarda bu işle ilgili yaş grubunun 35-40’ların üstüne çoktan çıktığını gördüklerini belirten Şeker, konuyla ilgili şunları söylüyor: “Pazarlamanın içinde olan herkesi kapsamaya başlamış. Marka sahipleri ve yöneticileri bu işi anlayabilmek için ciddi bir efor sarf ediyor. Yaratıcı çalışmalar da bu yöne kayıyor. Dünyada ün salmış tüm yarışmalarda en çok katılımın olduğu alan interaktif çalışmalar olmuş durumda. Ya da konvasiyonel aklın içerisindeki en yaratıcı kısım yine interaktivite. İnternet ve yakınsamalı alanlarındaki gelişmeler ve hayatın pazarlama süreçlerinin içine entegre oluşu şimdiden kalıcı değişikliklere neden olmuş durumda.”

Son on yılda Türkiye’de internet kullananların sayısının 2-3 milyonlardan 35-40 milyonlara çıktığını, kent nüfusunun yarısının evinde, İstanbul’daki hanelerin yüzde 60’ında internet bağlantısı olduğunu ifade eden Şeker, buna ek olarak mobil internetin çok hızlı bir gelişim gösterdiğini, son dönemlerde akıllı telefonlar ve cihazların sayısının artmasıyla birlikte internetin sadece bilgisayarlara bağlı olmaktan çıktığını belirtiyor. “Yine son 1-2 yıldır üretilen ve bundan sonra üretilecek tüm TV’lerin içinde internet bulunuyor. Hane erişimi olarak önümüzdeki 5 sene içinde çok daha ciddi gelişmeler yaşacağız” diyen Şeker, internet kullanımının artmasının beraberinde internet okuryazarlığının da artmasını getireceğine, zaten değişmeye başlamış tüketici davranışlarının daha bilinçli hareket etmeye başlayacağına dikkat çekiyor.

TV dönemi geride kaldı

Bunun da pazarlamanın çözmeye çalışması gereken yeni bir durum olarak hayatımıza girdiğine inanan Şeker’e göre, evlerde tek TV dönemini artık geride bıraktık. Şeker bununla ilgili; “Ailenin toplandığı hep beraber TV seyrettiği dönemden bahsediyorum. Şimdi TV her yerde, cep telefonunun, ipad’in, bilgisayarın içinde. Herkesin kendisinin optimize ettiği bir TV’si var. Herkes kendi odasında ya da aynı odada olsa bile TV dışında ikinci bir ekranda. TV seyrederken elinde laptopu, ipad’i ya da telefonu var ve orada da aktif. TV programlarının alt bant anlayışının Twitter hashtag’leri olmaya başladığı bir dönemdeyiz. Eskiden markalar tek taraflı iletişim yaparlarken, tüketici sadece dinleyen konumundaydı. İkinci evrede tüketici yorum yapan ve iletişimi kendi tarafından da kuran pozisyonuna geçti ve interaktivite dediğimiz şey hayat buldu. Bugün üçüncü evrenin içinde artık tüketici ürünün nasıl olacağı, pazarlama ve reklam fikirlerinin nasıl olması gerektiği konusunda markaların iş süreçlerinin içine girmeye başladı. Eskiden gelişmeleri biraz daha uzaktan takip ederken özellikle sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla Türkiye’de bu gelişmeleri anlık olarak görebiliyoruz” diyor.

Bu gelişmelerin yaşandığı bir dönemde eğitime açtıkları Pazarlama Yüksek Lisans Programı’nda akademisyenlerin de sektörden profesyonellerin de ders vereceğini açıklayan Şeker, “Akademisyenler de var ancak daha çok sektör profesyonellerinden oluşan bir kadro olacak. Tabi gelişmelere göre bu da farklı şekiller alabilir. Hocalar arasında benim dışımda herkesin çok yakından tanıdığı, Levent Erden, Yüce Zerey, Serdar Kuzuloğlu gibi isimler var. Üniversitemizden Metehan Sekban hocamız var, Türkiye’deki ilk perfomans pazarlaması şirketini kuran Bora Akman arama motoru derslerinin yürütücüsü olacak. İş planlama, akış ve süreçlerini sevgili Tolga Kabataş üstlenecek. Çok yakında yeni açılacak derslerimizle çok değerli isimleri yine bu programa katkı vermeleri için davet edeceğiz. Gelişmeleri ve detayları www.nextakademi.com sitemizden takip edebilirsiniz” diye bilgi veriyor.”

delete

IAB ADEX 2012 Infografik

adextr2012

delete

Dijital Yatırımlar Uçuşa Geçti

Düşüncelerimi haftaboyunca twitterdan paylaştım ve paylaşmaya devam edicem. Toplu halde incelemek ve daha sonra da bakmak isterseniz IAB’ nin açıklaması şöyle :

Dijital Pazarlama İletişimi Sektörü Kesintisiz Büyümeyi Sürdürüyor.

IAB TÜRKİYE 2012 DİJİTAL REKLAM YATIRIMLARI RAPORUNA GÖRE SEKTÖR %30 BÜYÜYEREK 1 MİLYAR TL SINIRINA DAYANDI. 943 MİLYON TL’YLA TOPLAMDAN ALDIĞI PAY %18 OLDU!

33 ülkede dijital pazarlama iletişimi endüstrisinin gelişmesi için faaliyet gösteren IAB’nin (Interactive Advertising Bureau) Türkiye merkezi IAB Türkiye’nin, açıklamasına göre dijital reklam yatırımları 2012’de geçen yıla göre %30 artışla 943 milyon TL oldu.

IAB Türkiye Dijital Reklam Harcamaları // AdEx-2012 Raporu’na göre;

  • Display, arama raporu, mobil reklam, ilan sayfaları, e-posta, oyun içi reklam gibi uygulamalardan oluşan internet reklam yatırımları toplamı; 943 milyon TL,
  • Gösterim/tıklanma bazlı reklam, video, sponsorluk ve gelir paylaşımlı reklam yatırımlarından oluşan “Display Reklam Yatırımları”;  374 milyon TL,
  • Ücretli sıralama, arama motoru görüntülü reklam ağından oluşan “Arama Motoru Reklam Yatırımları”; 448 milyon TL,
  • Mobil gösterim ve mobil opt-in SMS/MMS’den oluşan “Mobil Reklam Yatırımları”               36 milyon TL,
  • İlan sayfaları reklam yatırımları 76 milyon TL olurken, e-posta ve oyun içi reklam yatırımları toplamı 9 milyon TL olarak gerçekleşti.

IAB Türkiye 2012 yılı Dijital Reklam Harcamaları*

Milyon TL

İnternet Reklam Yatırımları Toplamı

943*

Display Reklam Yatırımları

374

Gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımları

278

Video reklam yatırımları

45

Sponsorluk yatırımları

32

Gelir paylaşımı reklam yatırımları

19

Arama Motoru Reklam Yatırımları

448

Kelime bazlı reklam yatırımları

320

Arama motoru görüntülü reklam ağı yatırımları

128

Mobil Reklam Yatırımları

36

Mobil gösterim reklam yatırımları

11

Mobil opt-in SMS/MMS yatırımı

25

İlan Sayfaları Reklam Yatırımları

76

Diğer

9

E-posta

5

Oyun içi reklam

4

Tüm rakamlar IAB Türkiye tahminidir. Yaratıcı işler, CRM çalışmaları, SEO yatırımları hariçtir.

delete

İnteraktif Pazarlama

Connected TV yayını için yazmış olduğum bir yazı daha buldum. Arşivlenmiş dosyalar arasında kalmasın, hemen yayına alalım…

İletişim bugüne kadar tek taraflı olarak yapılan faaliyetti. Gazeteler, dergiler, radyolar, televizyonlar ve yakın tarihe kadar iletişim yapılabilen her şey  sadece bir şeyler söylüyor ve anlatıyordu. Biz kullanıcılar ise bu mesajları sadece takip ediyor, algımızın açıklığı kadarı ile bu mesajları takip etmeye çalışıyorduk. Sanayi devrimi sonrası en önemli yenilik ise İnternet olarak karşımıza çıktı ve kendinden önceki tüm iletişim anlayışını çok kısa bir sürede değiştirmeye başladı. Bu yeni teknoloji yeni bir devrimdi aslında. Bizleri sadece dinleyen değil, yorum yapan, süreci belirleyen, katkıda bulunan yeni tüketiciler haline getirmeye başladı. Artık iletişim tek taraflı değildir, İNTERAKTİF olmaya başlamıştır.

Bu yeni durumda; hayatın, kişinin, davranışlarının ve pazarlamanın  genel kabul görmüş hali ile hayatımızın içerisine hiç olmadığı kadar girmiştir. Özellikle pazarlamanın interaktif hali, kullanıcı olsun tüketici olsun kişileri süreçlerin içerisine dahil etmeyi başarmıştır. Artık konvansiyonel iletişimin dışında tanımlanması ve anlaşılması gereken yeni bir iletişim dönemi başlamıştır. Kendinden önceki iletişim kanallarından çok daha hızlı ve çok daha etkin bir şekilde gelişen internet, Dünyada ve Türkiye’ de bu yeni durumun İnteraktif Pazarlamanın kendi iletişim dillerinin tanımlanmasını bir gereklilik haline getirmiştir.

İnternet sadece pazarlamada değil, hayatın her alanında birçok yenilik getirmiştir. Başta ekonomi olmak üzere pek çok sektörde hatta ve hatta üretim bantlarının akışını değiştirecek bir olgu haline gelmiştir. Teknoloji ile çok yakın bir bağı olması bu hızlı değişim ve dönüşümlerin en önemli tetikleyicisi olmaktadır. Bizler artık bu yeni dünyada bu yeni dünya düzeninde, kabul edelim ya da etmeyelim, internet ve yakınsamalı alanlarını anlamaya ve hayatımızın ve işlerimizin içinde kullanmaya çalışmalıyız.

Artık bu yeni durumla beraber bizler lokal olmaktan çıkıp global birer varlık haline gelmeye başladık ve ona göre de davranmaya çalışmalıyız. Günümüzde milyonlara birkaç saniye içinde ulaşmak çok sık yaşanan bir durum olmaya başlamıştır. Burada hepimiz birer içerik üreten ve onu yayan, paylaşan insanlar durumundayız. Bu aslında insanlara sağlanan göreceli bir demokrasi anlayışını da olgunlaştırmaya başlamıştır. Bizlere bir gazetede ya da dergide bir köşe ayrılmasına gerek kalmadan içerik üretmek artık çok kolay bir hal almıştır. Facebook’ta, Twitter’ da ya da bloğumuzda sürekli bir içerik üretiyoruz. Bireysel olarak birer yayıncı haline geldik diyebiliriz.

Bugüne kadar internet ve yakınsamalı alanları, ekran açısından takibi bizim ürettiklerimiz de dahil olmak üzere tüm içerikleri laptop, cep telefonu, ipad vb akıllı cihazlar ile ya da özel oluşturulmuş platformlar ile sağlayabilmekteydi. Artık üretim bandından çıkan televizyonlar da internet bağlantılı olarak evlerimize girmeye başladı. Bu ciddi bir dönüşümün son yansıması diyebiliriz. Ve burada bahsetmiş olduğumuz gelişme 5 sene sonrasının bir gelişmesi değil. Evet şu an hayatımızın içerisine girmiş durumda. Şimdi pazarlama ve reklam açısından da çok heyecanlı günlerin yaşanacağı bir süreci hep beraber gözlemleyeceğiz.

delete

Mobil Reklamlar 2013

Geçitiğimiz günlerde Aktüel için yazmış olduğum Mobil Reklamlarla ilgili görüşlerimi aşağıda bulabilirsiniz.

Şu an Avrupa genelinde akıllı telefon penetrasyonu% 40 lar seviyesinde. 2016 için tahmin edilen penetrasyon ise % 75 ler seviyesinde. Türkiye’ de ise bu oran tahminlere gore % 20 seviyesine henüz ulaşmış durumda. BTK’ nın açıklamış olduğu mobil internet kullanımı ile ilgili tüketilen data miktarları ve bu tüketimdeki artış da bu oranları doğrular seviyede. İlk saptamamız penetrasyonun henüz yeterli seviyede olmadığı ancak süratli bir gelişmenin yaşandığı yönündedir.

Akıllı telefon sahipliği ile hızlı bir mecralaşma sürecinden bahsedebiliriz aslında. Ancak Türkiye’ de artan data ve kullanım sayılarının yanında içerik üretilmesi konusunda bu hızı gözlemleyemiyoruz. Reklam değerlendirmesi yapmak için hem kullanıcı sayısının fazla olması hem de bu kullanıcıların tükettikleri içeriklerin reklam verilebilir nitelikte olması gerekmekte. Gelişmiş pazarlar bu konuda daha hızlı yol alırken, ülkemizde bu konuda bir yumurta tavuk paradoksu yaşanmaktadır.

2010 yılında ülkemizde mobil reklamların oluşturduğu büyüklük 2,83 milyon Euro seviyelerindeydi. 2011’ de 3 milyon Euro olarak gerçekleşti. 2012 tüm sene rakamları henüz açıklanmamış olmakla birlikte  ilk 6 ay gerçekleşeni 2 milyon Euro seviyelerinde. 2012 tüm sene için beklenti bu rakamın 4-4.5 milyon Euro seviyelerinde gerçekleşmesi. Ülkemiz için artış hızı ümitkar olmakla birlikte henüz oldukça küçük bir reklam pazarından bahsediyoruz aslında. Yüzdesel açıdan irdeleyecek olursak; internet reklamları toplamı içerisinde önemli bir payı display (banner reklamları) oluşturmaktadır. Ülkemizde Mobil reklamların, display reklamlar içerisinden aldığı pay 2010’ da % 2,2, 2011’ de %1,8, 2012’ de ise % 2,6 dır. Bu oranlama açısından baktığımızda Avrupa ortalaması olan % 3 seviyelerine yaklaştığımızı söyelebiliriz. Bu konuda 2011 IAB verilerine gore en gelişmiş iki pazar % 5,3 ve % 5,2 ile İngiltere ve Fransa’ dır.

Dünya’ da ve Türkiye’ de mobil penetrasyonun artması, bunlar içerisindeki akıllı telefon penetrasyonunun artması, özellikle mobil ticaretin yaygın kullanıma erişmesi, sosyal mecralar başta olmak üzere içeriklerin mobil üzerinden tüketim hızının artmasıyla bu resimin daha çok değişeceğini ve mobil reklam hızla büyüyeceğini öngörebiliriz. Ancak burada kaçırmamamız gereken nokta şudur; Ülkelerin yerel mecra ve reklam tüketim alışkanlıkları.

Bu açıdan baktığımızda Türkiye halen yoğun bir Televizyon ülkesi. Bugün yapılan reklam yatırımlarının yarısı Televizyon reklamlarına olmaktadır. İnternete yapılan yatırımlar son 10 senede % 1 seviyelerinden % 17 lere çıkmıştır. İnteraktif dünyanı nimetleri keşfedildikçe ve tüketildikçe bu konulara olan pazarlama yatkınlıkları da hızla gelişmektedir. İnternete yapılan yatırım reklam yatırımlarının toplam reklam yatırımı içerisinden aldığı pay Avrupa’ da % 25 ler seviyesindedir. Bu konuda en gelişmiş pazar olan İngiltere’ de toplam reklam yatırımının % 35,9 luk bir payı internete yapılmaktadır.

Sonuç olarak başta ABD, İngiltere, Orta Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde mobilin reklam geleceği çok daha parlak görünüyor. Türkiye’ de de bu gelişim ve dönüşüm çok hızlı olacaktır ancak bunun reklam yatırımına dönüşümü yukarda saymış olduğum pazarlarda ki kadar hızlı olmayacaktır.

delete

Online Reklam Trendleri ve TV’ ler

Campaign Türkiye’ ye IAB adına yazmış olduğum yazımı burdan paylaşmak isterim :

“ İnternet reklamları tüm Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de inanılmaz bir gelişim göstermeye devam ediyor. Bu hızı yakalamak, anlamak ve uygulamaya geçirmek hergeçen gün daha eğlenceli hale gelmekle beraber bir yandan da karmaşıklaşıyor. Bunu önlemek ve reklamverenin konvansiyonel reklamlardaki alışkanlıklarına paralel bir dil oluşturmak içinde dünyada ciddi çalışmalar yapılıyor. 2013 senesinde bu gelişmeleri yakından dinliyor ve işlerimize entegre ediyor olacağız.

İnternetin son dönemlerde ciddi yakınsama içerisinde olduğu en önemli ekran Televizyonlar. Bu anlamda TV üreticilerinin üretim bantlarındaki ağırlık Smart TV lere kaymış durumda. Bugün Türkiye’ nin ve dünyanın en önemli üreticileri, internet bağlantılı TV ler ile tüketiciye farklı bir açılım sunmaktalar. Bu yeni açılım ise reklam ve pazarlama dünyası için farklı fırsatları beraberinde getirmektedir.

Connected TV ‘ lerin hane halkı erişimi bugün için sınırlı olmakla birlikte çok yakın bir gelecekte daha geniş kitlelere erişim imkanı sağlayacaktır. Bugün mobilden alışık olduğumuz aplikasyon dünyasının farklı bir versiyonu yeni nesil TVler içerisinde hayat bulmaya başlamıştır. Buradaki yerlerinizi şimdiden almanızı şiddetle tavsiye ederim.

IPTV platformları da yapılan ciddi yatırımlarla ülkemizde hızla gelişmeye devam etmektedir. Özellikle 2014 senesinden sonra geçilmesi planlanan dijital karasal yayıncılıkla çanak antenlerin yerine ciddi bir alternatif olacağı inancındayım.

Fiber altyapıların yaygınlaşması ile internet bağlantı hızlarının artacak olması internet reklamlarında pekçok yeni uygulamanın yapılabilmesini sağlayacaktır.

Bu ve benzeri teknolojik gelişimleri ve bunların reklam ve pazarlama tarafından kullanım örneklerini ve başarı hikayelerini hep batıda aradık. 2013 ve sonrasında özellikle internet ve mobil bazlı teknolojik gelişmelerin, işlerimiz içerisine daha sıklıkla girdiğine ve TV lerle olan yakınsamalarına ciddi anlamda  tanıklık edeceğiz. Bu gelişmelere hazır olmamız gerekli. En az batı ülkeleri kadar  asya ve uzakdoğu ülkelerinden de feyz alınması gerektiğini düşünüyorum.”

« Previous Entries Next Entries »