Sektörümüzdeki Dernekler

15 Kasım IP Dergisi’ nde çıkan, “Sektör Dernekleri Sektöre Yetiyor mu?” kapak konusu ile ilgili vermiş olduğum görüşün tam metni aşağıdaki gibidir :

” Sekötürümüz içindeki dernekler son senelerde daha aktif olmaya başladılar. Aslında bu aktifliği tetikleyen en önemli unsur sektörün gelişim hızı olarak ön plana çıkmakta.

Derneklerin ilk oluşum aşamasında ortak bir amaç ve çıkar doğrultusunda bir araya gelmesi gerekli. Burada tatlı çıkar çatışmaları yaşanıyor olsada, bunlar işin doğası gereği olan şeyler ve işi büyütecek kapsamda ele alınmalı. Bu bakış açısı ile oluşturulan derneklerdeki ikinci önemli konusu ise sürdürülebilirlik. Bu noktada da en önemli konu genel kurulların güçlü olması. Dernekler kanunu çerçevesinde derneklerin üyelik aidatları en önemli gelir kalemlerini oluşturmakta. Genel kurul ne kadar geniş ve aktif olursa, dernek süreklilik konusunda bu kadar başarılı olabilir. Burada kurumsal hafıza da her değişen yönetimle sınırlı kalmamalı, profesyonel kadrolar derneklerde oluşturulmalıdır. Bu işin aktif bir şekilde yönetilmesi için profesyonel kadrolara her zaman ihtiyaç bulunmakta. Vizyon, misyon meselesi ve hedeflere ulaşmak içinse demokratik seçimlerle göreve gelmiş aktif yönetim kurulları gereklidir. Kurul içindeki iş ve görev dağılımı sonrası beklenen, her üyenin bu vazifeleri layıkıyla yerine getirmesidir.

Benim şu an üyesi bulunduğum derneklerin tamamına yakınında yönetim kuruluna destek veren profesyonel kadrolar bulunmaktadır. Yeni kurulacak veya aktif olan tüm derneklere tavsiye ederim.
Dernekçilik, bir gönüllülük işidir, gönül işidir. Meslek icrasının önemli bir parçasıdır, olmazsa olmazıdır.
Ancak Ülkemiz bu konuda ve özellikle katılım ve aktiflik konusunda biraz geride bence.
Sektör profesyonelleri ilk başta derneklerle ilgililer ancak daha sonra bu ilgi eğiliminde ciddi azalmalar göze çarpıyor. Bu işleri gereksiz görmekteler ve insiyatif almamaktalar.
Burada derneklerin aktif olması da, üyelerin devamlılığını sağlayan bir neden. Burada bir yumurta tavuk ilişkisi var aslında. Derneklerin aktifliğini sağlayanlar ise üyelerin kendisidir.”


Leave a Reply