Zaman Bilişim

Bundan 6 yıl önce Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğrenciyken, belediye başkanlarının ve belediye yetkililerinin katıldığı bir panelde out-door reklamı ile ilgili bir sunum yapmıştır. Sunumun içeriğinde out-door reklamının bir çevre kirliliği yaratacak ölçüde kullanılmasının çeşitli olumsuzluklara neden olacağına ilişkin slayt ve yazılı açıklamalar bulunmaktaydı.

Sunum bitiminde henüz bu tür yoğun bir reklam talebiyle ve kirlilikle karşılaşmamış olan belediye başkanları, bu sunumun neden yapıldığını anlamakta zorluk çekmişlerdi. Yakın bir gelecekte bu türden bir nüfus artışı karşısında çok önemli bir mecra olabilecekleri ve out-door reklamın doğru uygulanmaması halinde böyle bir olumsuzlukla karşı karşıya kalacakları aşikardır. Bunu bilmek, öğrenmek ve doğru uygulamak ise onlara çok büyük artışlar sağlayabilecektir. Şimdi bunun bilgi toplumu, internet, bilişim vb. konularla ve KOBİ’lerle nasıl bir bağlantısı olduğunu sorabilirsiniz. Ama konunun özü aynıdır. Gelişen ve değişen teknolojiye ayak uyduramayan devlet, toplum, kurum, kuruluş ve kişilerin, global dünya anlayışı içerisinde sürekli geri kaldıkları ve kalacakları bir gerçek olarak kabul edilmektedir. Bugünü anlamak ve yarınlara göre hareket edebilmek, bilgi toplumu olma yolunda önemli adımlar atmanın tam zamanıdır.

Türkiye, kendi kısır döngüsü içerisinde, bilginin değerini henüz ön plana çıkartabilmiş değildir. Devletin toptan bir bilgi ve bilişim stratejisi bulunmamaktadır. AB yolunda böyle bir stratejinin oluşturulma gerekliliği kaçınılmaz gibi gözükse de, nasıl yapılacağı büyük bir soru işareti olarak belirmektedir. Artık, daha fazla geç kalınmadan, e-Devlet, e-Yaşam ve e-İnsan konusunda temel prensiplerin net olarak belirlenmesi, strateji ve politikaların oluşturulması ve nesnel adımların atılması gerekmektedir. Buradaki en önemli nokta ise uygulama aşamasındaki kurgunun işleyişi olacaktır. Uygulanamayan bir sistem ya da politika tahammülümüz olmayacak bir zaman kaybına neden olabilecektir.

Ülke ekonomisinin en temel direklerinden biri olan KOBİ’ler artık internet, e-ticaret gibi kavramlarla tanışmalı, araştırmalı ve kullanmalıdır.

KOMİ’ler artık, e-Ticaret bizim işimize yarar mı, nasıl kullanabilirim aşamasını geçmiş olmalıdırlar. Kürasel anlayış ve dünya düzeni ile artık sınırlar kalkmıştır ve KOBİ’ler de bu anlayışın gereklerine göre vizyonlarını yeniden oluşturmak ve yapılandırmak durumundadırlar. Devlet bu konularda daha etkin ve verimli olabilmenin yolunu aramalıdır. Özel sektör, STK ve üniversiteler işbirliğine gitmeli ve baskı oluşturarak, olumlu ve uyumlu bir iş modelinin altyapısını hazırlamalıdırlar. Organize Sanayi Bölgeleri’nin bulunduğu bir bölgedeki karar verici mekanizmaların koordinasyonsuz bir çalışma içerisinde olması ekonomik olarak da çok büyük bir zarara neden olmaktadır. Bilgiye ve bilgi üretimine önem veren bir çalışma etiği kabul etmemiz gerekmektedir. Gleişmiş ülkelerin en iyi şekilde kullandıkları e-Ticaret, B2B, B2C vb kavramlara artık uzak kalmamalıyız. Bu noktada ülkemizde halen bir gri alan olarak tanımlanan ve netlik kazanmamış olan e-imza konularında acil yasal düzenlemelere gidilerek, e-Ticaretin önü daha da açılmalıdır.

Teknoloji gün geçtikçe ilerlemekte ve kendisini yenilemektedir. Yakın gelecekte internet dışında da başka bir haberleşme, ticaret vb. nitelikleri bünyesinde barındıran başka iletişim araçları oluşabilecek, başka bir isimle nitelendirilen yeni teknolojiler kullanılmaya başlanacaktır. KOBİ’ler teknolojinin nimetlerinden faydalanmayı öğrenmelidirler.

E-Ticaret,e-Pazaryeri, B2B, B2C gibi kavramların çok iyi özümsenmesi ve ugulanmamasının yanında, en önemli noktalardan biri de internet reklamı ile bu tür oluşumları hem ulusal hem de uluslar arası arenada tanıtmak olacaktır. Böylelikle oluşan doğru kurgunun halkalarından biri daha yerini bulacaktır. Ve bu pek çok girişimcinin uluslar arası partnet bulmalarına yardımcı olabilecektir.

İnternet reklamı diğer reklam modellerine göre daha az maliyetli ve çok farklı reklam modelleri kullanma imkanı sunmaktadır.Leave a Reply